NYWCA ဖြင့္လွစ္ေသာ အေျခခံ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း ႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္ သင္တန္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ား တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ NYWCA ဖြင့္လွစ္ေသာ အေျခခံ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း ႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္ သင္တန္းလာေရာက္ အပ္ႏံွႏိုင္ပါသည္။

13528961_512189742303413_8947521552119208424_n